Predikan

Det finns en predikan utlagd för 3 söndagen efter Trettondedagen, Matt. 8:14-17, Om de onda andarna (Jakob Fjellander)

Den finns under knappen (menyvalet) Predikningar III (välj uppe till höger på sidan), både som mp3 (ljud) och som text.

Jag vill också informera om, att det läggs ut en predikan som text varje sön- och helgdag på www.luk.se , välj ”Predikningar” i vänstermenyn.