Månad: april 2023

Ny predikan

Nu är en ny predikan utlagd för Andra söndagen efter påsk 2023, Joh. 10:1-10 Den goda vård som Herren ger sin hjord (Jakob Fjellander läser predikan av Erik Holmqvist 1969) Endast ljudfil, ingen textversion.

Den finns under knappen (menyvalet) Predikningar III (tredje årgången, välj uppe till höger på sidan), som text och som ljud.

Ny predikan

Nu är en ny predikan utlagd för Annandag Påsk, Jesus vår uppståndne Herre och broder (Jakob Fjellander).

Den finns under knappen (menyvalet) Predikningar III (tredje årgången, välj uppe till höger på sidan), som text och som ljud.