Betraktelser

Betraktelser vid morgon- och aftonböner på Kyrkodagar 2020 (Jakob Fjellander läser, av Staffan Bergman 1998)

Profeten Jona 1:

Profeten Jona 2:

Profeten Jona 3:

Profeten Jona 4:

Ett griftetal 2019-05-14 (Jakob Fjellander)

Ett griftetal 2019-05-14

Morgon- och afton böner vid Kyrkodagar 2018 (Jakob Fjellander)

1. PDF Nahum

2. PDF Habackuk

3. PDF Haggai

4. PDF Sakarja

Konfirmationstal, Matt. 5:8, 19 mars 2017, (Jakob Fjellander)