Betraktelser

Morgon- och aftonböner vid Kyrkodagar 2022

1. Fredag kväll, Rom. 11:33, JF

Som pdf

2. Lördag morgon, Rom. 8:1, pr Johannes Rydh

3. Lördag kväll, Rom. 6:13, JF

Som pdf

4. Söndag morgon, Rom. 15:5f., JF

Som pdf

Morgon- och aftonböner vid Kyrkodagar 2020

(Jakob Fjellander läser, av Staffan Bergman 1998)

Profeten Jona 1:

Profeten Jona 2:

Profeten Jona 3:

Profeten Jona 4:

Ett griftetal 2019-05-14 (Jakob Fjellander)

Ett griftetal 2019-05-14

Morgon- och afton böner vid Kyrkodagar 2018

(Jakob Fjellander)
1. PDF Nahum

2. PDF Habackuk

3. PDF Haggai

4. PDF Sakarja

Konfirmationstal

Den 12 februari 2023, Apg. 2:42 (Jakob Fjellander) Som PDF.

Den 19 mars 2017, Matt. 5:8 (Jakob Fjellander)