Månad: maj 2019

Ny predikan

En ny predikan är utlagd, Fjärde söndagen efter påsk, som mp3-fil, Jesu översteprästerliga förbön. Den finns under knappen (menyvalet) Predikningar II (välj uppe till höger på sidan).

Nya predikningar

Två nya predikningar är utlagda, Långfredagen, som mp3-fil, Jesu sju ord på korset  (Staffan Bergman) och Påskdagen, Kristi uppståndelse och dess kraft (Jakob Fjellander). De finns under knappen (menyvalet) Predikningar II (välj uppe till höger på sidan).