Predikningar I

Här finns predikningar från första årgångens texter som mp3-filer. Om predikan finns utlagd som text finns en länk dit.

Om du vill få ett mejl när det kommit ut en ny predikan anmäler du dig till bloggen (på startsidan, använd knapp/meny i övre högra hörnet), jag skriver ett inlägg när det kommer en ny predikan.

Domssöndagen 2021, Matt. 25:31-46 Vägen till himmelen (Jakob Fjellander) Textversion

Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet 2021, Matt. 22:15-22 En kristens dubbla medborgarskap (Jakob Fjellander läser en predikan av Staffan Bergman, 1997) Textversion

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet 2021, Joh. 4:46-53 Otrons och trons förhållningssätt (Jakob Fjellander) Textversion

Nittonde söndagen efter Trefaldighet 2021, Matt. 9:1-8 Synden och Guds Ords kraft (Jakob Fjellander) Textversion

Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet 2021, Luk. 14:1-11 En kristen människas frihet (Jakob Fjellander) Textversion

Fjortonde söndagen efter Trefaldighet 2018, Ef. 5:15-20 Att tacka i Jesu namn (Jakob Fjellander) Textversion

Trettonde söndagen efter Trefaldighet 2021, 1 Joh. 4:16-21 Vi älskar därför att han först har älskat oss (Jakob Fjellander) Textversion

Tolfte söndagen efter Trefaldighet 2021, Mark. 7:31-37 Jesu kärlek till oss dövstumma syndare (Jakob Fjellander) Textversion

Tolfte söndagen efter Trefaldighet 2018, Mark. 7:31-37 Att använda tungan rätt (Sten Rydh)

Första söndagen efter Trefaldighet 2021, Luk. 16:19-31, Den som fått ett rent hjärta gör goda gärningar (Jakob Fjellander), Textversion

Heliga Trefaldighets söndag 2018, Joh. 3:1-15 Jesu samtal med Nikodemus (Jakob Fjellander) Textversion

Pingstdagen 2021, Joh. 14:23-31 Anden och Treenigheten (Jakob Fjellander) Textversion

Bönsöndagen 2018, Joh. 16:23-33 Om bönen i Jesu namn (Jakob Fjellander) Textversion

Video på Youtube Första videoinspelningen! I Himlabackens kapell.

Fjärde söndagen efter påsk 2021, Joh. 16:5-15 Den Helige Andes predikan (Jakob Fjellander) Textversion

Tredje söndagen efter påsk 2018, Joh. 16:16-22 När det tycks som om Jesus lämnat sina lärjungar, ska de gripa om hans ord: En liten tid (Jakob Fjellander läser predikan av Erik Holmquist, 1967)

2 söndagen efter påsk 2021, Jesus vår gode herde (Jakob Fjellander) Textversion

Påskdagen 2018, Att känna uppståndelsens kraft (Jakob Fjellander) Textversion

Långfredagen 2021, Femte akten, Kristi verk – för oss (Jakob Fjellander)

Midfastosöndagen 2018, Joh. 6:1-15 Jesus, livets bröd (Jakob Fjellander) Textversion 

Jungfru Marie Bebådelsedag 2021, Luk. 1:26-38, Jungfru Maria vår förebild (Jakob Fjellander) Textversion

3 söndagen i Fastan 2021, Luk. 11:14-28, Kampen mot de onda makterna (Jakob Fjellander) Textversion

Fastlagssöndagen 2021, Luk. 18:31-43 Jesus öppnar våra ögon (Jakob Fjellander) Textversion

Septuagesima 2018, Matt. 20:1-16 Arbetarna i vingården (Jakob Fjellander) Textversion

2 söndagen efter Trettondedagen 2021, Joh. 2:1-11 Bröllopet i Kana (Jakob Fjellander) Textversion

1 söndagen efter Trettondedagen 2018, Luk. 2:42-52 Tolvåringen Jesus (Jakob Fjellander) Textversion

Trettondag Jul 2021, Matt. 2:1-12  Messias uppenbarar sig enligt skriften (Jakob Fjellander) Textversion

Juldagen 2017, Luk. 2:1-20 Ängelns budskap (Jakob Fjellander) Textversion

Tredje söndagen i advent 2017, Matt. 11:2-10 Det är lätt att ta anstöt av Jesus, men det är saligt att inte göra det (Jakob Fjellander läser predikan av Erik Holmquist, 1966)

Andra söndagen i advent 2020, Luk. 21:25-36 Himmel och jord ska förgå (Jakob Fjellander) Textversion

Första söndagen i advent 2017, Matt. 24:1-9 Jesus kommer till oss (Jakob Fjellander) Textversion.