Månad: juni 2018

Två små böcker och en litet större

I vårt land har vi mycket goda möjligheter att läsa Bibeln, källan för vår tro. Låt oss därför se till att vår inre människa får näring därifrån varje dag! Utöver Bibeln, som ju är nummer ett, finns också många goda böcker. Jag har nyligen läst tre böcker som vänder sig till ”vanliga kristna” som jag vill rekommendera:

Bibelläsaren som förändrade världen

(Rune Imberg, utgiven på Församlingsfakultetens förlag)

En liten bok reformationshistoria om Martin Luther, med Bibeln i centrum. I annorlunda perspektiv belyses Luthers stora gärning och hur mycket Bibeln påverkat oss (i både kyrka och allmän kultur).

Tala Herre, din tjänare hör

(Utgiven på Biblicums förlag)

Ett litet häfte med böner från Bibeln samt Luthers förklaringar till Fader Vår. En fin introduktion i bönens värld.

Buddha eller Kristus

(Gertrud Storsjö, utgiven på XP Media)

En bok som tydligt visar hur Mindfulness och Yoga kommer ur och hör ihop med buddismen och hinduismen. Ofta ses dessa saker som ”icke-religiösa”, men här måste en kristen vara på sin vakt! Boken är informativ och lättläst.

Man bör dock vara vaken för vissa reformerta svagheter hos författaren (avgörelseteologi [synergism] och kiliasm [läran om tusenårsriket]), även om grundsynen är klart kristen: Endast i Jesus finns frälsning och förlåtelse för synderna.