Predikningar III

Här finns predikningar från tredje årgångens texter som mp3-filer. Om predikan finns utlagd som text finns en länk dit.

Om du vill få ett mejl när det kommit ut en ny predikan anmäler du dig till bloggen (på startsidan, använd knapp/meny i övre högra hörnet), jag skriver ett inlägg när det kommer en ny predikan.

Jungfru Marie bebådelsedag 2017, Luk. 1:46-55, Marias lovsång (Jakob Fjellander) Textversion

1 söndagen i fastan 2020, Luk. 10:17-20, Jesu namn och våra namn (Jakob Fjellander) Textversion

1 söndagen i fastan 2017, Luk. 10:17-20, Den kristna segerglädjen (Jakob Fjellander läser predikan av Erik Holmqvist 1966)

Sexagesima 2017, Matt. 10:2-15, Herrens såningsmän (Jakob Fjellander) Textversion.

Jungfru Marie kyrkogångsdag 2017, Matt. 13:31-33, Guds rikes ringhet och härlighet (Jakob Fjellander) Textversion

3 söndagen efter Trettondagen 2017, Matt. 8:14-17, Om de onda andarna (Jakob Fjellander) Textversion

1 söndagen efter Trettondedagen 2020, Matt. 12:46-50, En kristens två familjer (Jakob Fjellander) Textversion

Trettondedag jul 2017, Luk. 11:29-36, Tecknet Kristus (Jakob Fjellander läser predikan av Erik Holmqvist 1969)

Juldagen 2019, Matt. 1:18-24, Jesus är Immanuel – Gud med oss (Jakob Fjellander) Textversion

Nittonde söndagen efter Trefaldighet 2017, Joh. 7:40-52 Aldrig har någon människa talat som han, (Jakob Fjellander, slutet inläst efteråt, det föll bort vid den första inspelningen) Textversion

Den helige Mikaels dag 2017, Matt. 21:14-17 Barnens lovsång, (Jakob Fjellander läser predikan av Erik Holmqvist 1972)

Tolfte söndagen efter Trefaldighet 2017, 2 Kor. 3:4-8, 17-18 (episteltexten) Bokstavens och Andens ämbeten (Jakob Fjellander) Textversion

Åttonde söndagen efter Trefaldighet 2017, Matt. 7:22-29, Att ha en fast grund (Jakob Fjellander) Textversion

Pingstdagen 2017, Joh. 14:15-21, Sänd ditt ljus och din sanning (Jakob Fjellander) Textversion

Kristi Himmelsfärds dag 2017, Luk. 24:49-53, Jesu himmelsfärd (Jakob Fjellander) Textversion

Påskdagen 2017, Ef. 1:16-23, Nederstigen till helvetet (Jakob Fjellander) Textversion

Långfredagen 2017, Femte akten,  Kristi offer och försoningsverk (Jakob Fjellander) Textversion