Predikningar III

Här finns predikningar från tredje årgångens texter som mp3-filer. Om predikan finns utlagd som text finns en länk dit. 116 12 126

Om du vill få ett mejl när det kommit ut en ny predikan anmäler du dig till bloggen (på startsidan, använd knapp/meny i övre högra hörnet), jag skriver ett inlägg när det kommer en ny predikan.

Pingstdagen 2017, Joh. 14:15-21, Sänd ditt ljus och din sanning (Jakob Fjellander) Textversion

Kristi Himmelsfärds dag 2017, Luk. 24:49-53, Jesu himmelsfärd (Jakob Fjellander) Textversion

Bönsöndagen (=femte söndagen efter påsk) 2020, Luk. 11:1-13 Vår käre Fader hör våra böner (Jakob Fjellander) Textversion

Tredje söndagen efter påsk 2020, Joh. 14:1-12, Ingen behöver saknas i himmelen men många kommer göra det ändå (Jakob Fjellander läser predikan av Erik Holmqvist 1969)

Andra söndagen efter påsk 2023, Joh. 10:1-10 Den goda vård som Herren ger sin hjord (Jakob Fjellander läser predikan av Erik Holmqvist 1969)

Annandag påsk 2023, Matt. 28:8-15, Jesus vår uppståndne Herre och broder (Jakob Fjellander) Textversion

Påskdagen 2020, Matt. 28:1-8, Jesu uppståndelse (Jakob Fjellander) Textversion 

Långfredagen 2017, Femte akten,  Kristi offer och försoningsverk (Jakob Fjellander) Textversion

Jungfru Marie bebådelsedag 2017, Luk. 1:46-55, Marias lovsång (Jakob Fjellander) Textversion

3 söndagen i fastan 2023, Luk. 4:31-37, Vår kamp mot de onda makterna (Jakob Fjellander) Textversion

1 söndagen i fastan 2020, Luk. 10:17-20, Jesu namn och våra namn (Jakob Fjellander) Textversion

1 söndagen i fastan 2017, Luk. 10:17-20, Den kristna segerglädjen (Jakob Fjellander läser predikan av Erik Holmqvist 1966)

Sexagesima 2017, Matt. 10:2-15, Herrens såningsmän (Jakob Fjellander) Textversion.

Jungfru Marie kyrkogångsdag 2017, Matt. 13:31-33, Guds rikes ringhet och härlighet (Jakob Fjellander) Textversion

4 söndagen efter Trettondagen 2023, Matt. 14:22-33, Jesus kommer till oss (Jakob Fjellander) Textversion

3 söndagen efter Trettondagen 2017, Matt. 8:14-17, Om de onda andarna (Jakob Fjellander) Textversion

2 söndagen efter Trettondedagen 2023, Luk. 19:1-10, Jesus söker den som kommit bort från Gud (Jakob Fjellander) Textversion

1 söndagen efter Trettondedagen 2020, Matt. 12:46-50, En kristens två familjer (Jakob Fjellander) Textversion

Trettondedag jul 2023, Luk. 11:29-36, Jonas tecken (Jakob Fjellander) Textversion

Trettondedag jul 2017, Luk. 11:29-36, Tecknet Kristus (Jakob Fjellander läser predikan av Erik Holmqvist 1969)

Juldagen 2022, 1 Tim. 3:16, Gudsfruktans hemlighet (Jakob Fjellander) Textversion

Juldagen 2019, Matt. 1:18-24, Jesus är Immanuel – Gud med oss (Jakob Fjellander) Textversion

Fjärde söndagen i Advent 2022, Joh. 5:31-39 Vittnesbörden om Jesus (Jakob Fjellander) Textversion

Domssöndagen 2020, Matt. 13:47-50 Den yttersta domen (Jakob Fjellander) Textversion

Tjugonde söndagen efter Trefaldighet 2020, Luk. 12:42-48 Prästerna – Guds förvaltare (Jakob Fjellander) Textversion

Nittonde söndagen efter Trefaldighet 2017, Joh. 7:40-52 Aldrig har någon människa talat som han, (Jakob Fjellander, slutet inläst efteråt, det föll bort vid den första inspelningen) Textversion

Artonde söndagen efter Trefaldighet 2020, Mark. 10:17-27, Att falla ned inför Jesus (Jakob Fjellander) Textvariant

Den helige Mikaels dag 2017, Matt. 21:14-17 Barnens lovsång, (Jakob Fjellander läser predikan av Erik Holmqvist 1972)

Sextonde söndagen efter Trefaldighet 2020, Joh. 5:19-21, Faderns och Sonens relationer och gärning (Jakob Fjellander) Textversion

Tolfte söndagen efter Trefaldighet 2017, 2 Kor. 3:4-8, 17-18 (episteltexten) Bokstavens och Andens ämbeten (Jakob Fjellander) Textversion

Tionde söndagen efter Trefaldighet 2020, Matt. 11:20-24, Att leva i omvändelse (Jakob Fjellander) Textversion

Åttonde söndagen efter Trefaldighet 2017, Matt. 7:22-29, Att ha en fast grund (Jakob Fjellander) Textversion

Heliga Trefaldighets dag 2020, Matt. 28:18-20, Kyrkans uppdragsgivare, uppdrag och uppehållande (Jakob Fjellander) Textversion