Post illa verba

”Post illa verba” (efter dessa ord), det vill säga efter textläsningen, hölls predikan. Så småningom kom ”postilla” att betyda predikosamling.  Det är inte ofta det kommer ut goda postillor i Sverige, men förra året kom Ingemar Andersson, präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet, ut med en postilla över evangelietexterna. Den heter ”Nådens evangelium” och är ett mycket välkommet bidrag till uppbyggelselitteraturen på svenska. Information om hur man beställer denna goda bok finns på församlingens hemsida. Nu när detta skrivs, januari 2019, kostar den 295:- + frakt.

När jag nu nämner en postilla, vill jag också naturligtvis fästa läsarnas uppmärksamhet på vår tidigare, numera avlidne, kyrkoherde Staffan Bergmans postilla, också den över första årgångens texter. Den utkom 2011. Den kostar 200:- + frakt och kan beställas från mig, pastor.fjellander@gmail.com.