Påven kommer till Sverige

I morgon, den sista oktober 2016, kommer påven till Lund. Datumet är ingen slump, det var den 31 oktober 1517 som munken i augustinereremit-orden Martin Luther spikade upp sina 95 teser på slottskyrkans port i Wittenberg. Därför är detta datum det vanligaste för att fira reformationsdagen. Påven kommer till Lund för att tillsammans med Lutherska Världsförbundet (LWF) högtidlighålla minnet av reformationen. (LWF grundades i Lund för snart 70 år sedan.)

Varför vill påven högtidlighålla reformationen? Varför vill LWF högtidlighålla reformationen? Det kan man verkligen undra, för varken eller påven eller LWF är särskilt lutherska. (Det ska dock medges att det inom LWF finns kyrkor som är mer lutherska än till exempel Svenska kyrkan.) Den enhet som de menar sig arbeta för att uppnå handlar inte om att återvända till reformationens upptäckter: Skriften allena, nåden allena, tron allena. Nej, påven och LWF använder reformationsdagen för att uppnå något annat. De har andra syften. Vad driver dem i detta arbete? Svenska Kyrkans ärkebiskop, Antje Jackelén, ger sin syn på saken: Man kan säga att det drivs av de stora frågorna som mänskligheten står inför, migration, klimatfrågan, rättvisefrågan. Det är frågor som påven lyft fram och som vi också lyfter väldigt mycket. (Ur artikel på tidningen Dagens hemsida Vi har lämnat stridigheterna.)

Andra företrädare kan dock vara mer inriktade på teologiska frågor. Så arbetade romersk-katolska kyrkan och LWF i slutet av nittiotalet fram ett dokument, där man menade att man funnit teologisk samsyn i den för kristen tro helt grundläggande frågan om rättfärdiggörelsen. Om detta skrev kh Staffan Bergman 1999 en artikel i tidskriften Lutheranen som går att läsa här.

Vill man läsa mer om skillnaden mellan den lutherska tron, som bygger på Bibeln, och den romersk-katolska tron, som bygger på påven och traditionen, rekommenderar jag boken ”Bibliskt och romersk-katolskt — Vari består skillnaderna?” Den finns att beställa till exempel här.