Etikett: luthersk

Ny predikan

Nu är en ny predikan utlagd för Andra söndagen efter påsk 2023, Joh. 10:1-10 Den goda vård som Herren ger sin hjord (Jakob Fjellander läser predikan av Erik Holmqvist 1969) Endast ljudfil, ingen textversion.

Den finns under knappen (menyvalet) Predikningar III (tredje årgången, välj uppe till höger på sidan), som text och som ljud.

Ny predikan

Nu är en ny predikan utlagd för Annandag Påsk, Jesus vår uppståndne Herre och broder (Jakob Fjellander).

Den finns under knappen (menyvalet) Predikningar III (tredje årgången, välj uppe till höger på sidan), som text och som ljud.

Kyrkodagarna 2022, andakter

Nu finns de fyra betraktelserna som hölls vid afton- och morgonbönerna på årets kyrkodagar tillgängliga. Pastor Johannes Rydh höll lördagens morgonbön och jag själv de andra. De finns som ljudfiler och som pdf, men alla finns inte i båda formaten.

Betraktelserna finns under knappen (menyvalet) Betraktelser (välj uppe till höger på sidan). Det ser litet olika ut beroende på om man använder mobil, platta eller dator.

Konkordieboken och konsekrationen

Den senaste tiden har jag sysselsatt mig med att skriva en uppsats som är för lång för att läggas in på bloggen. Den passar för dem som önskar litet mer att bita i. Därför lägger jag här bara en länk till artikeln, som har titeln Konkordieboken och konsekrationen.

Bakgrunden är att det i Sverige även bland bekännelsetrogna lutheraner tyvärr finns oenighet om vad Bibeln och bekännelseskrifterna lär om konsekrationen. Också inom Missionsprovinsen finns oklarhet här.

Vad är det bra för?

Vad är det bra för? Ja, så ställs ofta frågan. För om det inte är bra för något, varför ska det då finnas? Givetvis är detta många gånger en berättigad fråga. Likväl är det kanske så att en del vi gör i livet inte beror på att vi kommer ha en viss nytta av det, utan på att det är sant och riktigt.

Detta är det första inlägget på en ny blogg om kristendom, om sann, biblisk, luthersk tro. Förmodligen kommer det dröja innan nästa inlägg kommer, det är en del som behöver ordnas, men genom att skapa denna första post finns den i alla fall.

Jag som skriver heter Jakob Fjellander och är präst i S:t Pauli evangelisk-lutherska församling i Stockholm.  Du är alltid välkommen att kontakta mig på epost-adressen pastor.fjellander (at) gmail.com!