Etikett: Predikan

Ny predikan

Nu är en ny predikan utlagd för 1 söndagen i fastan 2020, Luk. 10:17–20, Jesu namn och våra namn (Jakob Fjellander)

Den finns under knappen (menyvalet) Predikningar III (välj uppe till höger på sidan), både som mp3 (ljud) och som pdf (text).

Jag vill också informera om, att det läggs ut en predikan som text varje sön- och helgdag på www.luk.se , välj ”Predikningar” i vänstermenyn.